A

Ajit Waykar's Ajit Waykar

comments on Socio-economical, political and personal issues

  • Rated1.3/ 5
  • Updated 8 Years Ago

Recent blog posts from Ajit Waykar


चहाच्या पेल्यातलं (पहिलं) वादळ
--> हल्ली टिनपाट वादांना चहाच्या पेल्यà...
8 Years Ago
BlogAdda
जन हे सुखाचे !
         आमच्या शेजारच्या फ्लॅटà...
9 Years Ago
BlogAdda
सातारा ! एक कंदी गाव
सातारा ! एक कंदी गाव
      काही गावांचा गोडवा तुमच्यà¤...
9 Years Ago
BlogAdda
निळे निर्माल्य !
निळे निर्माल्य !
    जेवण पचवून झोपण्याच्या तयारीत असà...
9 Years Ago
BlogAdda
श्रावण जाशी, हर्ष मानसी !
श्रावण जाशी, हर्ष मानसी !
   मुंबईत किमान दर्जाची शांतताà¤...
9 Years Ago
BlogAdda
अडीच दिवसांचा जागर आणि उताणी घागर
अडीच दिवसांचा जागर आणि उताणी घागर
कुठल्या   ना कुठल्या प्रकारचे वाद , हे अ...
9 Years Ago
BlogAdda