A

Amit Jalindar Shinde's AMIT TALK

Amits Talk and Thoughts

  • Rated3.4/ 5
  • Updated 2 Years Ago

गोल्ड मेडल...

Updated 2 Years Ago

* गोल्ड मेडल... *        २१ व्या शतकाला एक समानार्थी शद्ब आहे,स्पर्धेचे जग.लोकसंख्या प्रचंड वाढल्यामुळे खरतर जगण्याचीच स्पर्धा निर्मा...
Read More