B

Balkrishna Bhatkhande's Anuvina

This blog is dedicated to Marathi. The posts featured here
are mostly on humor, politics, stories, and reviews.

  • Rated2.5/ 5
  • Updated 2 Years Ago

ऑइकोस प्रोजेक्ट - डोंगरवाडी

Updated 2 Years Ago

ऑइकोस प्रोजेक्ट - डोंगरवाडी
डोंगरवाडी, खोडाळा टाके रोड पासून काही किलोमीटर आत वसलेला १०० उंबरठ्यांचा पाडा. या भागात असलेले पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ओघओघाने या गावात देखील होतंच. गावातील घरापासून साधारण १ किमी वर असलेली सार्वजनिक …
Read More