L

Late Night Edition's Late Night Edition

Everything for Everyone! u will get here entertainment,
current issues, history, news, views, editorial, articles,
short stories and lot of things...

  • Rated2.5/ 5
  • Updated 1 Year Ago

अंतिम यात्रा!

Updated 2 Years Ago

आपल्याला वाटतं की आपल्या प्रिय व्यक्तीने कायम आपल्या सहवासात रहावं। पण नियतीला ते मान्य नसतं। स्वतःच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याला ताटकळत ठेवणं हा तरी कुठे न्याय आहे। मरणाच्या उंबरठ्यावर उभं राहून कितीही मागे बघण्याचा प्रयत्न केला तरी उचललेलं पाऊल मागे पडत नाही। जीवनाच्या दोरीचा पीळ संपत आला की मृत्यूच्या खाईत जावंच लागतं। आयुष्याची शिदोरी संपलेली असते अन…
Read More