S

Shreedhar Inamdar's Bhavtarang

Thoughts Inspired By Dnyaneshwari, the Commentary on Gita by
Shree Dnyaneshwar.

  • Rated1.8/ 5
  • Updated 9 Months Ago

कृपा, सामर्थ्य आणि ज्ञानाचा त्रिवेणी संगम

Updated 1 Year Ago

कृपा, सामर्थ्य आणि ज्ञानाचा त्रिवेणी संगम
॥ ॐ श्री सच्चिदानंद सद्‌गुरु माधवनाथाय नमः ॥ आइके गा आर्तबंधू । निरंतर कारुण्यसिंधू । विशदविद्यावधू- । वल्लभा जी ॥ ३:१४ ॥ चवदाव्या अध्यायातील स्तवनातील वरील ओवीतून माऊली सद्‌गुरुंच्या काही वैशिष्ट्…
Read More