Siddharth Chandrakant Kulkarni

Siddharth Chandrakant Kulkarni's E-reader

Blog about Marathi Poems

  • Rated2.6/ 5
  • Updated 4 Years Ago

Recent blog posts from E-reader


'इन्स्टॉलेशन्स' या गणेश मतकरींच्या कथासंग्रहाची ओळख व संग्रहावरील अभिप्राय
गणेश मतकरींची ओळख बऱ्याचजणांना चित्रपट आस्वादक, समीक्षक म्हणून असेलच. याच ...
4 Years Ago
BlogAdda
भय ( भाग - ३ ) भय इथले संपत नाही
भीती थंड सर्पासारखी त्याला वेटोळे घालू लागली. त्याची इच्छा नसतानाही संमोहि...
4 Years Ago
BlogAdda
भय ( भाग - २ ) कोणीतरी आहे तिथे
आणि अचानक त्याला जाणवल कि ते डोळे वेगाने त्याच्याचकडे झेपावत आहेत.हे जाणवत...
4 Years Ago
BlogAdda
भय ( भाग - १ ) भयाचा खेळ
Flat च लॉक उघडून तो आत आला.चपला कोपऱ्यात भिरकावून लाईट, fan सुरू करून सोफ्यावर टेक...
4 Years Ago
BlogAdda
आशा
पाठीत वाकलेला तो तडा पडलेल्या काचेच्या चश्म्यातून उन्हाने तडकलेल्या जमीन...
4 Years Ago
BlogAdda
प्रेमवीर ( अंतिम भाग - ४ )
सगळे माझ्याशी वागू लागले अंमळ जास्तच प्रेमाने व अधूनमधून पुसू लागले मजला म...
4 Years Ago
BlogAdda