V

Vasudha's Vasudhalaya

Personal, Marathi, Social, Regional

  • Rated2.6/ 5
  • Updated 1 Year Ago

MOM DAY ! VASUDHA CHIVATE !

Updated 1 Year Ago

MOM DAY ! VASUDHA CHIVATE !
ॐ वहिनी ! वहिनी, आम्ही सर्व भावंडे आईस वहिनी म्हणत असू. ओळखीचे पण  व गावातील नातेवाईक पण वहिनीच म्हणत असत. म्हणतो ! माझी आई. वहिनी नेहमी म्हणत असे पुष्पा पहिल्या झटक्यात S . S .C . पास झाली. त्यावे…
Read More