V

Vasudha's Vasudhalaya

Personal, Marathi, Social, Regional

  • Rated2.6/ 5
  • Updated 1 Year Ago

PONDICHERRY भेट साडी! जगात भारी वसुधा आजी !

Updated 1 Year Ago

PONDICHERRY भेट साडी! जगात भारी वसुधा आजी !
ॐ मावशी बरोबर PONDICHERRY येथील सौ भावजय आकाश च्या आई R.Y. Deshpande भाऊ यांनी भेट पाठविली त्यांची भेट मी साडी घेतली ! गुढी पाडवा ला साडी घडी मोडली.नेसली !गुढी ची फुल आंबाडा त माळली. प्रणव यांनी फो…
Read More