V

Vasudha's Vasudhalaya

Personal, Marathi, Social, Regional

  • Rated2.6/ 5
  • Updated 1 Year Ago

R.Y.Deshpande भाऊ यांचा खाऊ / पुष्पा !

Updated 1 Year Ago

R.Y.Deshpande भाऊ  यांचा खाऊ / पुष्पा !
ॐ तारिख २७  मार्च २०१९ ला मावशी रात्री ११ वाजता कोल्हापूर घरी पोहचली ! यात्रा छान झाली मावशी ची रात्री गप्पा व खाण केल. सकाळी मावशी ने माझे सख्खे भाऊ R Y. Deshpande यांनी PONDICHERRY येथील खाऊ व भे…
Read More