Akshay Prabhakar Watve

Akshay Prabhakar Watve's Shabda Sakhe Sobati

This is marathi Story blog

  • Rated1.0/ 5
  • Updated 4 Years Ago

Recent blog posts from Shabda Sakhe Sobati


पाऊस
पाऊस
एक रहातं ऐसपैस दुमजली जुनं घर. धो धो कोसळणारा पाऊस. सगळयात धाकटा मुलगा न्हाण...
4 Years Ago
BlogAdda
जमीन आणि पाणी
जमीन आणि पाणी
एखादा बॉम्बस्फोट घडलेला आहे किंवा जबरदस्त नैसर्गिक आपत्ती येऊन गेली आहे अस...
4 Years Ago
BlogAdda
आयुष्यातलं पान…
आयुष्यातलं पान…
रंगलेल्या पानांचा अनुभव...
4 Years Ago
BlogAdda
घातवेळ विचारांची
घातवेळ विचारांची
मन आणि रात्र ओरबडणाऱ्या आठवणी...
4 Years Ago
BlogAdda
तिचा पाऊस, ती आणि तो
तिचा पाऊस, ती आणि तो
कसा येतोस ना रे तू असा… कधी बेफाट… बेफाम… कधी हळुवार अलगद. आणि धुवून काढतोस स...
4 Years Ago
BlogAdda
चहा की कॉफी
चहा की कॉफी
त्याने स्वच्छ धुतलेलं चहाचं भांड समोर घेतलं. स्टेनल्सस्टीलचा तळ लख्ख चमकत ...
4 Years Ago
BlogAdda