आल्हाद महाबळ's Alhadmahabal

Personal blog about me, my thoughts and my feelings

  • Rated2.0/ 5
  • Updated 5 Years Ago

काळा चहा करायची पद्धत

Updated 5 Years Ago

काळा चहा करायची पद्धत
नेहमीच्या चहाचा कंटाळा आल्याकारणाने काहीतरी वेगळं करून पहायचं होतं. त्यातच आजकाल जेमी ऑलिव्हर, अकिस किचन, वाहशेफ, गेट करीड वगैरे रेसिपी व्हिडीओज्‌ बघणं चालू असल्याने स्वतःच व्हिडीओ करून पहावा म्हटल…
Read More