C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated2.0/ 5
  • Updated 11 Months Ago

અભિવ્યક્તિ - ચિરાગ પટેલ 2019 ફેબ્રુઆરી 14

Updated 1 Year Ago

અભિવ્યક્તિ - ચિરાગ પટેલ 2019 ફેબ્રુઆરી 14
અભિવ્યક્તિ – ચિરાગ પટેલ 2019 ફેબ્રુઆરી 14 પ્રેમની અભિવ્યક્તિ આવશ્યક છે? ફૂલ ડાળી પર પથરાઇને હરખે છે. પક્ષી ગગનમાં ફેલાઈ વિહરે છે. ચાંદો સૂરજની સ્મૃતિમાં મલકે છે. નદી સાગરના મિલનમાં છલકે છે. પ્રેમની…
Read More