C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated1.9/ 5
  • Updated 1 Year Ago

પાયાનું ઘડતર - ચિરાગ પટેલ Dec 25, 2006

Updated 2 Years Ago

પાયાનું ઘડતર - ચિરાગ પટેલ Dec 25, 2006
પાયાનું ઘડતર – ચિરાગ પટેલ Dec 25, 2006 થોડા સમય પહેલા એક સરસ પુસ્તક વાંચવામાં આવ્યું – The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. થોડું જુનું પુસ્તક છે, પરંતુ એમાં લખેલી બાબતો હંમેશ…
Read More