C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated1.9/ 5
  • Updated 1 Year Ago

મુદ્રા - ચીરાગ પટેલ Feb 17, 2008

Updated 2 Years Ago

મુદ્રા - ચીરાગ પટેલ 	Feb 17, 2008
મુદ્રા – ચીરાગ પટેલ Feb 17, 2008 1. જ્ઞાન મુદ્રા પધ્ધતી: પહેલી આંગળીનું ટેરવું અંગુઠાના ટેરવા સાથે અડાવેલું રાખો. બાકીની આંગળીઓ સીધી રાખો. વીશેશતા: મગજની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે. પીચ્યુટર…
Read More