C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated2.0/ 5
  • Updated 11 Months Ago

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન: અથર્વશિર ઉપનિષદ - ચિરાગ પટેલ

Updated 2 Years Ago

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન: અથર્વશિર ઉપનિષદ - ચિરાગ પટેલ
ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન: અથર્વશિર ઉપનિષદ – ચિરાગ પટેલ (originally published at: મેં 2018 માર્ચની 2જી તારીખે એક લેખ વાંચ્યો. એમાં સુવિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક સ્ટિવન હૉકિંગે જણાવ્યું હતું કે, બ્…
Read More