B

Balkrishna Bhatkhande's Anuvina

This blog is dedicated to Marathi. The posts featured here
are mostly on humor, politics, stories, and reviews.

  • Rated2.5/ 5
  • Updated 1 Year Ago

आबालाल अडकित्ते आणि मुमताज महल

Updated 5 Years Ago

आबालाल अडकित्ते आणि मुमताज महल
व्यावसायिक रंगभूमीवर जमून गेलेले प्रायोगिक नाटक (टिप: हे नाटकाचे परीक्षण नाही. कुठल्याही नाटकाचे मोज मापन करण्या एवढा माझा त्या विषयाचा अभ्यास नाही व्यासंगही नाही. या लेखाला फार तर नाट्यानुभव म्हणू…
Read More