G

Gazalpremi's Gazalpremi

my choicest marathi gazals

  • Rated3.5/ 5
  • Updated 16 Years Ago

वार कुणावर.....

Updated 16 Years Ago

वार कुणावर माझ्याच्याने करवत नाही घाव मनावरचे मी माझ्या मिरवत नाही... कुणासारखे बनणे नाही जमले मजला उगीच कित्ते कुणाचेच मी गिरवत नाही... व...
Read More