G

Gazalpremi's Gazalpremi

my choicest marathi gazals

  • Rated3.5/ 5
  • Updated 16 Years Ago

जाहिरात

Updated 16 Years Ago

छाती पिटून तू ही कर जाहिरात आता व्यापार वेदनांचा आहे भरात आता खोलीत अडगळीच्या चारित्र्य धूळ खाते असली जुनाट नाणी ना वापरात आता वादात भाविक...
Read More