G

Gazalpremi's Gazalpremi

my choicest marathi gazals

  • Rated3.5/ 5
  • Updated 16 Years Ago

हातघाई

Updated 16 Years Ago

 एकट्याची हातघाई चालली ही स्वतःसंगे लढाई चालली रे भिकार्‍यांनो,लुटा ही देवळे देवतांची गाइगाई चालली बांधतो आहे बुटाचे बंद मी फाटक्या ...
Read More