G

Gurudas Nulkar's The Blue Green Blog

An ecologists perspectives of common problems.

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 4 Years Ago

वेताळ टेकडीचा मेकप!

Updated 9 Years Ago

वेताळ  टेकडीचा  मेकप!
तुम्हाला  अस्सल  पुणेकर  पाहीचे  आहेत  का?  मग  या  पुण्याच्या  टेकडी  वर,  इथे  तुम्हाला  भेटतील  अस्सल पुणेकर.. . बारतोंडी, सालाई,  खैर, शिसु,  चंदन  असे  कित्येक  वृक्ष  ‘पुणेरी’ पदव…
Read More