J

Jitmohan Jha's Vidyapati Geet

Welcome To Vidyapati Geet..

  • Rated2.9/ 5
  • Updated 11 Years Ago

Recent blog posts from Vidyapati Geet


नव यौवन अभिरामा..
कि आरे, नव यौवन अभिरामा ! जत दखल तत कहहि न पारिअ छलो, अनुपम एक ठामा !१! हरिन इन्द...
11 Years Ago
BlogAdda
लोचन धाय फोघायल हरि नहिं आयल रे....
लोचन धाय फोघायल हरि नहिं आयल रे ! सिव-सिव जिव नहिं जाय आस अरुझायल रे !१! मन कर तह...
12 Years Ago
BlogAdda
सरसिज बिनु सर सर बिनु सरसिज...
सरसिज बिनु सर सर बिनु सरसिज, की सरसिज बिनु सूरे ! जौबन बिनु तन, तन बिनु जौबन की ...
12 Years Ago
BlogAdda
सजनी कान्ह कें कहब बुझाइ...
सजनी कान्ह कें कहब बुझाइ ! रोपि पेम बिज अंकुर मूड़ल बांढब कओने उपाइ !१! तेल-बिन...
12 Years Ago
BlogAdda
मानिनि आब उचित नहि मान...
मानिनि आब उचित नहि मान ! एखनुक रंग एहन सन लागय जागल पए पंचबान !१! जूडि रयनि चकम...
12 Years Ago
BlogAdda
जाइत देखलि पथ नागरि सजनि गे..
जाइत देखलि पथ नागरि सजनि गे, आगरि सुबुधि सेगानि ! कनकलता सनि सुनदरि सजनि में, ...
12 Years Ago
BlogAdda