K

Kedar Joshi's Kedusworld

This is my first blog in Marathi. This blog contains general
info and stories.

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 8 Years Ago

वीक-END

Updated 8 Years Ago

मीताला काहि कळायच्या आतच ती तेथे भोवळ येऊन पडली. थोड्यावेळाने जेव्हा तिला शुद्ध आली तेव्हासुद्धा सागरचा तो मृतदेह झाडाला तसाच लटकत होत. तिनं...
Read More