M

Milind's Gulakand

collection of my marathi poems and other articles

  • Rated2.5/ 5
  • Updated 7 Years Ago

Recent blog posts from Gulakand


बडबडगीते...
बडबडगीते...
मनात जपलेल्या विचारांचा गुलकंद...
7 Years Ago
BlogAdda
दम आलू
दम आलूची भाजी खातांना जर कविता सुचली तर तिचं शीर्षक काय असेल ? ... .. ... .. .. .. .. .. - दमल...
12 Years Ago
BlogAdda
घरटं
घरटं
मनात जपलेल्या विचारांचा गुलकंद...
13 Years Ago
BlogAdda
झटपट स्वयंपाक!
झटपट स्वयंपाक!
पातेल्यातली भाजी केव्हा शिजेल हे बघण्यातला वेळ वाचवायचा आहे? मग हे करा : १) छ...
13 Years Ago
BlogAdda
तुझाच मी
तुझाच मी
या वर्षी 'दोनाचे चार' हात होण्याचा योग आला आहे आणि मग 14 फेब्रुवारी म्हणजेच 'व्...
13 Years Ago
BlogAdda
बे एकं बे
लग्न म्हणजे दोनाचे चार हात केले असं म्हणतात तर एंगेजमेंट ला काय म्हणायचं- दो...
13 Years Ago
BlogAdda