O

Omkar Muravane's Majhapaulwatevar

Majhapaulwatevar is a blog about poems and write ups written
by me in Marathi.

  • Rated3.6/ 5
  • Updated 4 Years Ago

Recent blog posts from Majhapaulwatevar


तू इथे आली होतीस का.... ?
तू इथे आली होतीस का....  ? पर्वा ,  आपण नेहमी à...
4 Years Ago
BlogAdda
पण तू नाही त्यातला..
एकदा बसून विचार केला, की जर मन येऊन आपल्याशी बोलले तर ते काय म्हणेल.. काय सांग...
6 Years Ago
BlogAdda
पण तू नाही त्यातला..
एकदा बसून विचार केला , की जर मन येऊन आपल्...
6 Years Ago
BlogAdda
अहंकार
शब्दांचा जीव घेतो , तो अहंकार.. तुझा माझात मीच आणतो , तो अहंकार.. मना वि...
7 Years Ago
BlogAdda
अहंकार
शब्दांचा जीव घेतो ,  तो अहंकार.. तुझ्यà...
7 Years Ago
BlogAdda
माझा पाउलवाटेवर..
परत तेच..   करतो वेगळा विचार , कारण परत तेच.. उत्तरे तुझी वेगळी , प्रष्ण मा...
7 Years Ago
BlogAdda