N

Ninad Ramesh Pethkar's Avyakta....

A blog in marathi. From poems to social issues all can be
found here

  • Rated2.8/ 5
  • Updated 9 Years Ago

Recent blog posts from Avyakta....


मैत्री
मैत्री
आपले आई-वडील कोण असावेत हे आपण ठरवू शकत नाही.पण आपले मित्र कोण असावेत हे ...
9 Years Ago
BlogAdda
महाराष्ट्र दीन
महाराष्ट्र दीन
. महाराष्ट्र  दिनाच्या पूर्वसंध्येला आपला इतिहास आलं नजरेसमोर .. आणि वर्तमा...
10 Years Ago
BlogAdda
मी टिळा का लावतो ??
मी टिळा का लावतो ??
मी टिळा का लावतो ?? टिळा लावून गेलो कि कॉलेज मध्ये नेहमी मला "राज" सारखा दिसतो...
10 Years Ago
BlogAdda
मुक्त छंद
मुक्त छंद
आयुष्य कसं मुक्तछंदाप्रमाणे असावं. कोणताही बंधन नाही , कसली चिंता नाही ! ए...
10 Years Ago
BlogAdda
True Love
True Love
  एका डॉक्‍टरांकडे एक ८०-८५वर्षांचे म्हातारे गृहस्थ आपल्या जखमेचे टाके का...
10 Years Ago
BlogAdda
शिल्लक केवळ अंधार
शिल्लक केवळ अंधार
Oxygen...प्राणवायू ... जगण्यासाठी अत्यावश्शक... पण जर ठिणगी उडाली अन आग लागली ...
10 Years Ago
BlogAdda