A

Amaruvi Devanathan's Amaruvi's Aphorisms

Blog of a day-banker and night-writer. I write on books,
social issues and world affairs.

  • Rated2.4/ 5
  • Updated 3 Months Ago

உடையவர் எழுப்பிய கோவில் கட்டுரை - விளைவுகள்

Updated 4 Years Ago

உடையவர் எழுப்பிய கோவில் கட்டுரை - விளைவுகள்
‘நீங்க எழுதினது நல்ல ரீச் இருக்கு. 20காலாவது வந்திருக்கும். நான் பண்றேன், பணம் தரேன்,கோவில சுத்தப்படுத்தறேன்னு  எவ்ளோபேர் போன் பண்ணினாங்க. நான் சின்னதா கோசாலை அமைக்கறேன். ஒரு கன்னுக்குட்டிக்க…
Read More