S

Santosh Waghmode's Mukbadhir

Parody,Humor, Funny, Satire

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 5 Years Ago

Updated 5 Years Ago

स्वच्छता व सुंदरता यांचा कायमच आपण कानाडोळा आणि कंटाळा करुनी राहिलो. घर आणि अंगन घाण ठेउन फक्त चेहरा आणि केस यांचीच सजावट करुनी राहिलो.
Read More