S

Santosh Waghmode's Mukbadhir

Parody,Humor, Funny, Satire

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 5 Years Ago

Updated 6 Years Ago

गोहत्या हि शेतकरी आत्महत्येपेक्षा जास्त गंभीरपणे सरकार घेऊनी राहिले. गाईसाठी गोशाला बांधून मग शेतकऱ्याला झाडाला टांगून मारुनी राहिले.
Read More