S

Santosh Waghmode's Mukbadhir

Parody,Humor, Funny, Satire

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 5 Years Ago

Updated 5 Years Ago

मध्ययुगीन काळातील प्रगतशील रिती सोडुन पारंपरीक रुढी यांच ओझ मिरवुनी राहिलो. लग्न, सण, उत्सव यांच्या नावाखाली ऋण काढुन गोड धोडाच गाव जेवण घालुनी राहिलो.
Read More