S

Santosh Waghmode's Mukbadhir

Parody,Humor, Funny, Satire

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 5 Years Ago

Updated 5 Years Ago

शेतकरी नेतेच शेतकऱ्याना भोंदूगिरीची भाषणे ठोकुन तोंडाला पाने पुसुन राहिले. शेतकरीही खोट्या घोषणा आणि गर्जना ऐकून लबाडांच्या मागे पुढे करुनी राहिले.
Read More