A

Ashutosh Mujumdar's Marathi Blog Shabd Soukhya

Marathi Blog Shabd Soukhya

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 6 Years Ago

Recent blog posts from Marathi Blog Shabd Soukhya


तो....
तो....
अखेर तो दिवस आला होता ... गेले सहा महिने त्याला उसंत नव्हती.. तो कानात वारा भर...
6 Years Ago
BlogAdda
नियमांची ऐशीतैशी..... भाग १
नियमांची ऐशीतैशी..... भाग १
काळ - सध्याचा..  वेळ - सकाळ, दुपार अशी केव्हाची तरी... स्थळ - तुमचे/आमचे गाव किंवा...
6 Years Ago
BlogAdda
निसर्ग सांगतोय...पण आपण ऐकणार का? (भाग ३)
निसर्ग सांगतोय...पण आपण ऐकणार का? (भाग ३)
...उत्तराखंड पाऊसकांडाने आणखी काही गोष्टी अधोरेखित केल्या. एक म्हणजे, भा...
7 Years Ago
BlogAdda
निसर्ग सांगतोय...पण आपण ऐकणार का? (भाग २)
निसर्ग सांगतोय...पण आपण ऐकणार का? (भाग २)
उत्तराखंडचे कांड चालूच आहे... पुन्हा पाऊस, पुन्हा दरड कोसळणे, मदतकार्यात अडथ...
7 Years Ago
BlogAdda
निसर्ग सांगतोय...पण आपण ऐकणार का? (भाग १)
निसर्ग सांगतोय...पण आपण ऐकणार का? (भाग १)
आधी कात्रज.. नंतर मुंबई.. आणि त्यानंतर उत्तराखंड... देशाच्या दोन अत्यंत भिन्न ...
7 Years Ago
BlogAdda