A

Ashutosh Mujumdar's Marathi Blog Shabd Soukhya

Marathi Blog Shabd Soukhya

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 6 Years Ago

निसर्ग सांगतोय...पण आपण ऐकणार का? (भाग २)

Updated 7 Years Ago

निसर्ग सांगतोय...पण आपण ऐकणार का? (भाग २)
उत्तराखंडचे कांड चालूच आहे... पुन्हा पाऊस, पुन्हा दरड कोसळणे, मदतकार्यात अडथळे इ. इ. ...जितका मी या घटनेवर विचार करतो, बघतो, ऐकतो तेवढे...
Read More