सुजित बालवडकर's Marathi Kavita

marathi, kavita, marathi kavita, literature, poems, poetry

  • Rated2.6/ 5
  • Updated 5 Years Ago

Recent blog posts from Marathi Kavita


चारोळ्या
चारोळ्या
via चारोळ्या   मोक्ष मिळावा निर्माल्याचा, जीवन मी जगणार फुलांचे..! – अभिजीत दात...
5 Years Ago
BlogAdda
घेऊ का
घेऊ का
तू सोबत असताना रिमझिम घेऊ का हवीहवीशी काही जोखिम घेऊ का परवडणाऱ्या व्यथावे...
5 Years Ago
BlogAdda
बदलतो
बदलतो
प्रार्थनांचे दर बदलतो पण कुठे ईश्वर बदलतो देवपण हे सुटत नाही शेंदराचा थर बद...
5 Years Ago
BlogAdda
नसते
नसते
उजेड सारे अर्ध्यातुन जर वळले नसते काळोखाला काही काही कळले नसते जीवच जडला नस...
5 Years Ago
BlogAdda
माझा काळ गेला आणि तुझी वेळ गेली
माझा काळ गेला आणि तुझी वेळ गेली
कशासाठी आता पुन्हा भेटायाचे सांग देणे घेणे उतू गेले फिटले ना पांग आता कशी श्...
5 Years Ago
BlogAdda
नाजूकता ऐसी कुणी पाहिली नाही कधी
नाजूकता ऐसी कुणी पाहिली नाही कधी
नाजूकता ऐसी कुणी पाहिली नाही कधी – जुनी पोस्ट Image Courtesy – Dr. Shirish Shirsat  ...
5 Years Ago
BlogAdda