V

Vasudha's Vasudhalaya

Personal, Marathi, Social, Regional

  • Rated2.6/ 5
  • Updated 1 Year Ago

माननीय R.Y. Deshpande ! वसुधा चिवटे!

Updated 1 Year Ago

माननीय R.Y. Deshpande ! वसुधा चिवटे!
ॐ तारिख १७ एप्रिल २०१९ ला माननीय R. Y.Deshpande यांचा जन्म दिवस आहे . वाढ दिवस आहे .खूप खूप शुभेच्छा ! R.Y. Deshpande माझे भाऊ यांनी मला दिलेला बटवा आमदार सभा मध्ये थाटात  मिरविला ! बटवा  वस्त्र आह…
Read More