G

Gazalpremi's Gazalpremi

my choicest marathi gazals

  • Rated3.5/ 5
  • Updated 16 Years Ago

शब्द माझे

Updated 16 Years Ago

शब्द माझे एवढे करतील आता माझियावाचूनही तरतील आता आजच्यापुरता पुरेसा ध्वस्त झालो भावनांचे पूर ओसरतील आता ऊर बडवू लागले सदरे सुखाचे वेद...
Read More