G

Gurudatta Sohoni's Maz Charhat

It is about what I would talk to myself when I see things or
experience something or think of something

  • Rated2.3/ 5
  • Updated 3 Months Ago

Recent blog posts from Maz Charhat


माझा लेखन प्रपंच!
 माझे वडील सरकारी B.Ed. कॉलेजचे प्राचार्य असल्यामुळे दर एक-दोन वर्षांनी बदली व...
3 Months Ago
BlogAdda
फुकटचे सल्ले!
शाळा कॉलेजात असताना अनेकांनी येता-जाता मला "सरळ" वळण लावण्याच्या नावाखाली क...
6 Months Ago
BlogAdda
शॅकल्टनची अफाट साहस कथा
शॅकल्टनची अफाट साहस कथा
शॅकल्टनचे हरवलेले एंड्युरंस जहाज 107 वर्षानंतर सापडले (चित्र-5) ही नुकतीच आले...
2 Years Ago
BlogAdda
शॅकल्टनची अफाट साहस कथा
शॅकल्टनची अफाट साहस कथा
शॅकल्टनचे हरवलेले एंड्युरंस जहाज 107 वर्षानंतर सापडले (चित्र-5) ही नुकतीच आले...
2 Years Ago
BlogAdda
महाराजाची विहीर
महाराजाची विहीर
इंग्लंड मधील काही भू-प्रदेशांना उत्कृष्ट नैसर्गिक सौंदर्यानं नटलेले भू-प्...
3 Years Ago
BlogAdda
महाराजाची विहीर
महाराजाची विहीर
इंग्लंड मधील काही भू-प्रदेशांना उत्कृष्ट नैसर्गिक सौंदर्यानं नटलेले भू-प्...
3 Years Ago
BlogAdda