K

Kedar Joshi's Kedusworld

This is my first blog in Marathi. This blog contains general
info and stories.

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 8 Years Ago

घर दोघांचे

Updated 8 Years Ago

सकाळी उठल्यापासून खूप अस्वस्थ वाटत होत. आज २५ नोव्हेंबर, अनिकेत बरोबर १ वर्षांचा झाला. मी स्वतःशीच हसलॊ. म्हणजे माझा अनिकेत आज एक वर्षानी म...
Read More