C

Chaitanya Salvi's Clear & Simple

Short Stories, - Fiction, Poems, Thoughts, creating writing,
novel

  • Rated2.9/ 5
  • Updated 3 Years Ago

एकटा क्षण

Updated 6 Years Ago

एकटा क्षण
एकटा क्षण एकटा क्षण आला होता. मोकळ्या तासाच्या खिडकीवर, सोनेरी चोच 'ठकठक' करत. तुझ्या आठवणींचा एक मोती, त्याच्या पंखावर चमकत होता. मनाची कव...
Read More