C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated1.9/ 5
  • Updated 1 Year Ago

સરદાર પટેલના પ્રેરક પ્રસંગો 1 - ચીરાગ પટેલ

Updated 1 Year Ago

સરદાર પટેલના પ્રેરક પ્રસંગો 1 - ચીરાગ પટેલ
સરદાર પટેલના પ્રેરક પ્રસંગો 1 – ચીરાગ પટેલ (‘સરદાર’ મુવીમાંથી લીધેલ અંશો) ======== * 1 * ======== જવાહરલાલ નેહરુ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલના ઘરે આવે છે. મણીબેન (સરદારના દીકરી) બે પ્યાલા…
Read More