C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated1.9/ 5
  • Updated 1 Year Ago

સપ્તપદી - ચિરાગ પટેલ 2019 મે 16

Updated 1 Year Ago

સપ્તપદી - ચિરાગ પટેલ 2019 મે 16
સપ્તપદી – ચિરાગ પટેલ 2019 મે 16 સાત પગલાં ચાલીને પામી લીધું સાત જન્મોનું સગપણ! સાત વર્ષનાં ત્રેખડા ગાળ્યાં, જોયો સ્નેહનો મહાસાગર! સાત રંગના સ્વપ્ન જોઈ માણી લીધાં સમસ્ત સુખનાં ઝરણ! સાત આકાશમાં…
Read More