C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated1.9/ 5
  • Updated 1 Year Ago

અભિવ્યક્તિ - ચિરાગ પટેલ Feb 14, 2003

Updated 2 Years Ago

અભિવ્યક્તિ - ચિરાગ પટેલ Feb 14, 2003
અભિવ્યક્તિ – ચિરાગ પટેલ Feb 14, 2003 વાસંતી વાયરાં વાયાં છે અંતરમાં આજે, પ્રેમની અભિવ્યક્તિ ઉઠી છે અંતરમાં આજે. દિન છે વેલેંટાઇંસ ડે – પ્રેમીઓનો આજે, મારા માટે તો છે એ વસંત પંચમી આજે. વ…
Read More