Vishwa

स्मित मधुर कान्ह्याचे पाहून द्रवे त्रिभुवन
  उन पावसाचा खेळ विह॑गम दॄष्याचा नजारा मोर नाचतो रे दुर बनांत फुलवुन पिसारा सण सण वाहे वार...
Posted: 2 Years Ago
BlogAdda BlogAdda